Tung industri

Säker atomkraft? Ja tack

När det kommer till kärnkraft gäller det att hålla tungan rätt i mun. För även om många av oss gillar värme, så är det få av oss som vill att Oskarshamn ska få samma värmebölja som Harrisburg hade hösten -79. Det gäller alltså att vara extremt noggrann.

Det var troligtvis därför vi blev tillfrågade när ett företag som tillverkar rör och tuber till kärnkraftanläggningar behövde hjälp med material till glidlister och drivrullar. Vi ställdes då inför tre utmaningar. Den första var att materialen skulle vara starka nog att hålla under en lång tid, så att man slapp onödigt arbete i kärnkraftverken. Den andra var att de trotts sin styrka skulle vara snälla mot rören och tuberna. Skeva och sneda rör i kombination med en kärnkraftreaktor kan ju leda till både sura miner och surt regn. Den sista utmaningen var att materialen inte fick dra med sig massa skräp som kunde rubba den minst sagt känsliga miljön som råder i verken.

Med de här tre utmaningarna i åtanke satte vi igång. Vi arbetade nära kunden och kunde till slut lösa alla tre utmaningarna. Vi valde kompositmaterialet Tufcot till glidlisterna och det polyuretanbaserade materialet Nyrim till drivrullarna. Materialen uppfyller de högt ställda kraven och både vi och vår kund känner att vi har varit en del i att upprätthålla säkerheten kring den svenska kärnkraften.

Läs mer om andra branscher